Jagellonská 1,Praha - Vinohrady

Vojtova metoda

Vojtova metoda

Tvoří soubor diagnostických a terapeutických postupů léčby dětí (možno i dospělých) a u různých diagnóz (neurologických, ortopedických).

Reflexní lokomoce je terapeutický princip, při kterém jsou aktivovány pohybové vzory, které jsou geneticky zakódované v centrálním nervovém systému.

Indikace v dětském věku

  • asymetrický vývoj
  • centrální koordinační porucha
  • dětská mozková obrny
  • periferní paréza horních a dolních končetin
  • zakřivení a onemocnění páteře a jiných ortopedických vad
  • vrozené vývojové vady pohybového systému
  • poruchy a onemocnění v orofaciální oblasti (problémy žvýkací, polykací)
  • poruchy dechových funkcí
  • skoliózy