Předoperační, pooperační a úrazová rehabilitace

Rehabilitace v ortopedii

Šíře zaměření našeho týmu, konzultace s lékařem, stanovení diagnosticky léčebného plánu, event. doplnění v případě indikace o efektivní fyzikální léčbu, má za cíl, co nejefektivnější a nejrychlejší řešení Vašich obtíží v případě nutnosti operačního zákroku.

Předoperační, pooperační a poúrazová fyzioterapie

je fyzioterapie, zaměřená na uvolnění měkkých tkání, fascií, svalů a zvětšení rozsahu pohybu v kloubu jak v předoperačním stádiu, tak v pooperačním období. Správně vytvořené „podloží“ dává významně lepší prostor pro následnou rekonvalescenci.

Cílem předoperační fyzioterapie je maximalizovat funkční kapacitu Vás pacientů již před plánovaným výkonem. Nácvik pooperačního rehabilitačního protokolu zvyšuje potencionální pozitivní výsledek operačního zákroku. Zkvalitňuje a zrychluje hojivý a rekondiční proces po samotném zákroku a umožňuje rychlý návrat k běžným činnostem.

Předoperační rehabilitace:

  • zvyšuje kardiorespirační kondici spolu s cílenou kinezioterapií a edukací před chirurgickými/operačními zákroky
  • snižuje dobu rekonvalescence
  • snižuje míru vnímané bolesti
  • zvyšuje funkční výstup zákroku

Pooperační rehabilitace:

Kinezioterapie a manuální terapie, event. doplněná o další postupy ucelené rehabilitace (celostní fyzioterapie) na základě EBM platných postupů při zohlednění individuálních potřeb.

V pooperačním období zacilujeme na znovuobnovení fyziologických funkcí a nalezení optimální cesty pro nabytí kontroly nad Vašimi obtížemi

Pooperační rehabilitace významně:

  • podporuje fyziologický proces hojení
  • zmírňuje otoky
  • pracuje s vnějšími i vnitřními jizvami
  • má přímý vliv na pozitivní funkční výsledek po zákroku

Poúrazová rehabilitace

Cílená rehabilitace po akutních traumatech pohybového aparátu či po vleklých poúrazových změnách a obtížích pohybového systému z nich vyplývajících. Zaciluje na znovuobnovení fyziologických funkcí, nalezení optimální cesty pro nabytí kontroly nad Vašimi obtížemi.

Výron kotníku rehabilitace Praha Aeditus