Jagellonská 1,Praha - Vinohrady

Osteopatické přístupy

Osteopatické přístupy

Osteopatie je specifická léčebná metoda, kterou koncem 19. století v USA rozvinul Dr. Andrew T. Still. Jedná se o uznávaný a osvědčený systém klinické diagnózy. Cílem osteopatie je léčba a zlepšení pohyblivosti lidského těla, a to na úrovní tkání, kloubů i kostí. 

Ostepatické přístupy využívají manuální šetrné techniky s důrazem na individuální obtíže jednotlivce a jeho zdravotní stav s cílem obnovení a podpory struktury a funkce těla. Struktura a funkce těla je ve vzájemném propojení a tedy problémy v jedné části těla se mohou projevit obtížemi v jiné části těla. Obtíže vzniklé např. z důvodu zranění či nemoci mohou negativně ovlivnit nervový a oběhový systém a projevit se tak následnými zdravotními potížemi. Snaží se dívat na lidský organismus jako na celek. Bere v potaz také emocionální, výživové, bakteriální a vývojové faktory. Jejím cílem je zlepšení zdravotního stavu, zkvalitnění života, návrat k oblíbeným činnostem, což vede v neposlední řade také k postupnému a bezpečnému snížení medikace.

Mezi osteopatické přístupy využívané v naši praxi patří viscerální manipulace a kraniosakrální osteopatie.