Celostní přístupy

Snažíme se nahlížet na Vás komplexně, s ohledem na Vaši jedinečnost, na Vaše tělo, prostředí ve kterém se pohybujete, s ohledem na Vaši anamnézu a v neposlední řadě na emocionální nastavení Vaši osobnosti. Klademe důraz na zajištění komplexní péče EBM a přístupů celostní medicíny.  Systematicky se tak buduje vztah mezi Vámi pacienty a námi zdravotníky. Vzniká tak důvěra a spolupráce, efektivnější diagnostika a léčba.