Jagellonská 1,Praha - Vinohrady

The Maitland® Concept pro manuální ortopedickou medicínu

The Maitland®  Concept pro manuální ortopedickou medicínu

Spadá do oboru manuální terapie. Použití technik k léčbě funkčních poruch kloubů, svalů či nervového systému je založeno na klinické rozvaze a uvažuje ICF. Kombinace individuáních a specifických technik je vždy zaměřena na konkrétního pacienta, jeho konkrétní obtíže a cíle. Podstatným rysem je neustálý vývoj konceptu a akceptování a začleňování nejaktuálnějších vědeckých poznatků ve smyslu EBM. Středem konceptu je pacient, a tedy nezbytností je detailní anamnéza, detailní a cílené fyzikální vyšetření a na základě klinické rozvahy je stanoven terapeutický plán. Vedle mobilizací periferních kloubů a páteře, využívá koncept techniky neurodynamické, pracuje se svalovým systémem v kontextu cílených stabilizačních cvičení a adaptovanými cvičeními či technikami pro samotnou autoterapii pacienta.