Jagellonská 1,Praha - Vinohrady

Fyzioterapie pro ženy

Fyzioterapie pro ženy

Fyzioterapie pro ženy se zaměřuje na ženy všech věkových skupin. Řeší široký záběr obtíží žen provázejících je v různých období života, např.:

Terapie pro podporu těhotenství, v období těhotenství a po porodu

Zaměřujeme se na ženy s bolestmi zad, hlavy a kloubů, bolestivou či nepravidelnou menstruací. Ženy s funkční poruchou ženské sterility, s obtížemi spojenými s těhotenstvím a na rehabilitaci po fyziologickém porodu i porodu císařským řezem, s důrazem na obnovení funkce pánevního dna, posílení hlubokých břišních a zádových svalů, péči o jizvu a břišní diastázu.

Léčba funkční ženské sterility dle Ludmily Mojžíšové

Metoda Ludmily Mojžíšové je respektovanou léčebnou metoda při léčbě funkční ženské sterility. Vychází z přesné diagnostiky a lokalizace problému konkrétního pacienta. S úspěchem se také využívá u pacientů s bolestmi hlavy a páteře.

Nahlíží na souvislosti mezi funkčními poruchami pohybového systému a viscerálních orgánů. Tzn. v důsledku poruch funkcí pohybového systému, dochází k poruchám fungování vnitřních orgánů v určitých oblastech. Což se děje reflexně. V důsledku těchto změn může docházet ke zvýšení tonu v příslušných orgánech a ty pak mají zhoršenou funkci. Využívání souboru dalších manuálních terapií ovlivňuijcích změny v měkkých tkáních tak lze ovlivnit i chronické stavy. Díky tomu dochází k obnovení funkcí orgánových systémů. 

Terapie dysfunkce pánevního dna

Dysfunkce pánevního dna vznikají z různých důvodů a postihují ženy různého věku. Častou příčinou jsou poranění vzniklé při fyziologickém porodu, kdy může dojít ke strukurálním změnám. Dále pak z důvodů gynekologických obtíží, operací či v období klimakteria. Jsme si vědomi citlivosti obtíží. Mnoho obtíží je však velmi dobře řešitelná cílenou fyzioterapii, která dokáže velmi účinně předejít či event. oddálit případné urogynekologické operace. 

Naše pracoviště je vybaveno diagnostickým ultrazvukem, kdy spolu s dalším vyšetřením zhodnotíme síly svalů pánevního dna a naučíme Vás, jak účinně posilovat pánevní dno a co naopak nedělat.  Přijďte včas a začněte hned s cílenou intenzivní rehabilitací. Připravili jsme pro intenzivní programy pro cílenou rehabilitaci na tři nebo šest měsíců.

Více inforamací k terapii pánevního dna naleznete zde: Komplexní terapie pánevního dna