Fyzioterapie dětí a kojenců

Fyzioterapie dětí

Zabýváme se fyzioterapii kojenců, batolat, předškolních a školních dětí. V rámci dětské fyzioterapie využíváme přístupy vycházející z vývojové kineziologie, čímž nejčastěji ovlivňujeme vadné držení těla, skoliózy či dysbalance související s přetížením pohybového aparátu, např. při jednostranném sportu.

Pokud si při péči o svoje děťátko všimnete neobvyklých projevů v jeho psychomotorickém vývoji jako např. asymetrie, poruchy vzpřimování, nerovnováhy svalového napětí či poruchy koordinace nebo si pouze nejste jisti, zda Vaše dítě správně zvedá hlavičku, pase koníčky, zda se správně přetáčí, zda má správné postavení nožiček při prvních krůčcích apod., nabízíme konzultaci, která může vést k včasnému záchytu poruch pohybového systému a díky následnému terapeutickému postupu předejít vzniku funkčních poruch pohybového aparátu, jako např. skolióza aj.

Nejčastěji využívané techniky v dětské fyzioterapii je Vojtova metoda a Koncept vývojové fyzioterapie u starších dětí.

Koncept vývojové fyzioterapie vychází z pohybových vzorů, které jsou vývojově dány v rámci psychomotorického vývoje jedince. Jednotlivé pohybové vzory správně aktivují svalové řetězce, čímž se pohyb stává pro tělo energeticky a balančně zdravým/výhodným. Zvolení jednotlivých pohybových vzorů k tréninku Vašeho dítěte vychází ze zhodnocení pohybových vzorů a celkové konstituce Vašeho dítěte.

Proč je důležité toto včasně zachytit a následně konzultovat

V průběhu vývoje malých dětí je důležitá kvalita provedení jednotlivých pohybových vzorů. Pokud v rámci růstu, si děťátko vytvoří vzhledem ke své konstituci nesprávný pohybový návyk, např. vtáčí nožičky, přetáčí se více na jednu stranu či se u něj projevuje asymetrie v lezení, mohou se již v dětském věku, obzvláště při intenzivnějších sportovních aktivitách začít projevovat obtíže pohybového aparátu mající kořeny v raném dětství. Ty jej pak limitují v jeho cestě za vytyčenými sportovními cíli a zvyšují riziko úrazů. 

Proto včasný záchyt a snaha o nápravu v raném dětství ve výsledku vede k pevným, a hlavně správným pohybovým návykům přetrvávajícím až do dospělosti. Eliminuje vznik úrazů, bolestivých stavů vznikajících z přetížení a funkčního řetězení poruch vzniklých v rámci běžného zatížení. Ve výsledku dává předpoklad k aktivnímu, intenzivnímu sportu po celý život.

Vojtova metoda

Vojtova metoda je soubor diagnostických a terapeutických přístupů objevených profesorem MUDr. Václavem Vojtou. Vychází z principu reflexní lokomoce, ve kterém jsou aktivovány motorické reakce, které jsou vrozené každému člověku. Tato stimulace je vyvolána stlačením spoušťových bodů, které spouštějí svalové řetězce, které dítě nedokáže samo zapojit, a tím například zvednout hlavičku nebo provést nákrok, což zhoršuje psychomotorický vývoj dítěte.

Terapie má široké spektrum využití, od lehkých dysbalancí až po výrazné projevy opožděného vývoje.