Metoda L. Mojžíšové

Metoda léčby funkční ženské sterility dle Ludmily Mojžíšové

Metoda Ludmily Mojžíšové je uznávaná léčebná metoda první volby při léčbě funkční ženské sterility. 

Řeší obtíže s otěhotněním, bolestivou menstruací. Je zaměřena na ženy mající bolesti zad, hlavy a kloubů v období těhotenství a po porodu. 

Metoda Ludmily Mojžíšové Praha Aeditus

Metoda Ludmily Mojžíšové představuje soubor mobilizačních technik nastolujících rovnováhu pohybového systému a orgánových systému. Při funkčních poruchách páteře často dochází k vychýlení kostrče nebo k rotaci pánve. V důsledku těchto poruch dochází k řetězení spasmů v malé pánvi, což může mít za následek problémy např. s otěhotněním či gynekologickými potížemi. Na základě vyšetření a diagnostiky následuje individuálně vedená terapie, obsahující mj. systém speciálních cviků na protažení svalů v oblasti pánve, bederní páteře, posílení svalového korzetu trupu apod.

 

Metoda Ludmily Mojžíšové

Ludmila Mojžíšová odhalila souvislost mezi funkčními poruchami pohybového systému a funkcí viscerálních orgánů. To znamená, že pokud dojde k poruše funkce pohybového aparátu, dochází k poruchám fungování vnitřních orgánů v určitých oblastech. Toto se děje reflexně, když dojde ke zvýšení tonu (napětí) či ke spazmu v pohybovém systému, může docházet i ke zvýšení tonu v příslušných orgánech, např. v malé pánvi. Tyto orgány pak mají zhoršenou funkci, např. obstrukce vejcovodů vede k sníženému posunu vajíčka a k potížím s otěhotněním apod.

Metoda Ludmily Mojžíšové Praha Aeditus

Terapie dle Ludmily Mojžíšové

Ludmila Mojžíšová vypracovala soubor mobilizačních technik, dle kterého se ošetřují poruchy vzniklé v rámci jednotlivých tzv. patologických funkčních řetězců a zřetězených spasmů. Aplikací zmíněných technik dochází k nastavení rovnováhy pohybového systému, potažmo orgánových systémů uložených v místech patologií. Mimo jiné lze využít mobilizací žeber a kostrče, které obnovují kloubní pohyblivost či pružnost chrupavčitých spojů. Tyto kloubní blokády a chrupavčité dystenze narušují funkci páteře a dalších kloubů a jsou často zdrojem bolestivých stavů. Po mobilizaci dochází k obnovení funkce a k ústupu bolestí.

Mobilizace žeber

Uvedená technika je součástí metody L. Mojžíšové, ale lze ji aplikovat i samostatně. Slouží k nenásilnému odstranění blokád žeber při skloubení s hrudními obratli a taktéž k odstranění dystenzí žeber (laicky označované také jako "blokáda") v místě chrupavčitého spojení žeber a hrudní kosti. Vše na základě přesné diagnostiky a lokalizace problému. Jedná se o jemný a cílený pohyb v pohybovém segmentu, který obnovuje kloubní pohyblivost či pružnost chrupavčitého spoje. Tyto kloubní blokády a chrupavčité dystenze narušují funkci páteře a dalších kloubů a jsou často zdrojem bolestivých stavů. V oblasti krční páteře bývají spojené s bolestmi hlavy, závratí, nevolností, může být projekce bolestí a brnění do ramen a horních končetin. V oblasti hrudní páteře a žeber se mohou objevit bolesti na hrudi, v oblasti lopatek, dechové obtíže spojené s úzkostí či imitace bolestí, které vypadají, že pochází z vnitřních orgánů. V oblasti bederní páteře mohou vznikat bolesti lokalizované v dolní části zad, ale mohou vystřelovat i do hýždí, dolních končetin, bývá pocit ztuhlosti, či ztížené hybnosti.

Mobilizace kostrče

Důležitou součástí terapie funkčních poruch neplodnosti, ale také např. bolestivé menstruace, je mobilizace kostrče přes konečník, per rectum. Jsme si vědomi, že je úkon často vnímán velmi citlivě. Zákrok však není bolestivý, trvá chviličku. Bohužel k určitým svalům není přístup tak snadný. Fyzioterapeut tímto manuálně uvolňuje zvýšené napětí ve svalech pánevního dna a velmi jemně kostrč mobilizuje.

Sestava cviků - autoterapie

Součástí metody je systém aktivního cvičení, které terapeut pacienta naučí a ten pak pravidelně cvičí doma, pravidelně. Cvičení je důležité proto, aby se udržel nově navozený stav pohybového aparátu po proběhlé fyzioterapii.

Metoda Ludmily Mojžíšové Praha Aeditus

Cvičení pomáhá posílit svaly hlubokého stabilizačního systému páteře, pánevního dna a břišního a zádového svalstva. Také prostřednictvím zlepšení dýchání může obnovit funkci vnitřních orgánů a pomáhá pracovat s některými emočními pochody (dle východních nauk je oblastí první čakry spojena s nejrůznějšími emočními pochody, které mohou být vlivem změn v tělesné schránce narušeny).

Mobilizacemi, měkkými technikami a cvičením dochází postupně k obnovení normálního tonu svalstva a odstranění funkčních poruch, k normálnímu nastavení kloubů a páteře a k svalové rovnováhy. Orgánové systémy uložené v místě patologií pak mohou lépe fungovat.

Léčba dle Ludmily Mojžíšové trvá obvykle 6 měsíců. Nejprve jsou návštěvy indikovány jednou za týden až čtrnáct dní, později jednou měsíčně.