Jagellonská 1,Praha - Vinohrady

Fyziotrénink, kompenzační cvičení

Fyziotrénink

Individuální cvičební plán stanovený fyzioterapeutem

Opírá se o poznatky vývojové kineziologie, biomechaniku a znalost fungování myofasciálních řetězců. Fyziotréninku – individuálnímu cvičebnímu plánu předchází vyšetření u fyzioterapeuta, stanovení anamnézy a kineziologický rozbor. Je vhodný pro všechny úrovně sportovců. Od  úplných začátečníků, rekreačních sportovců až po vrcholovou úroveň. 

Fyziotrénink Praha Aeditus

V kombinaci s Vašimi pohybovými cíli, potřebami a limity, Vám sestavíme individuální pohybový plán. V pravidelných setkáních, dle Vašich pokroků, budeme plán spolu rozvíjet a korigovat.  Díky tomu i úplní začátečníci, se po zvládnutí základních pohybových vzorů dopracují k náročnějším modifikacím, včetně použití cvičebních pomůcek.

Cílený a pravidelný dohled nad Vašimi pokroky, pravidelnost z Vaší strany a naše „průvodcovství“  Vám přinese radost z pohybu a sebepoznání limitů vlastního těla. Začněte hned, nebudete v tom sami! 

Cvičební pomůcky využívané ve fyzioterapii se kterými pracujeme (Bosu, Flowin, balanční podložky, Therabandy, TRX atd.), jsou k zakoupení i ve variantách pro domácí použití. Jsou finančně dostupné, prostorově nenáročné a poskytují možnost bez časové ztráty, zapojit do svého dne pár minut pravidelného pohybu.

Bosu® Balance Trainer

patří mezi významné balanční pomůcky využívané ve fyzioterapii i fitness. Jedná se o cvičební pomůcku, která může být používána plošinou nahoru i dolů a umožňuje tak provádět mnoho balančních cvičení. Tvar Bosu připomíná rozpůlený míč nahuštěný vzduchem, který je upevněn v kruhovém rámu. Dá se nafukovat dle individuální potřeby konkrétních typů cvičení jednotlivce. Je navržen tak, aby aktivoval a rozvíjel koordinaci těla, schopnost udržet rovnováhu a zapojovat tak hluboký stabilizační systém při každé cvičící pozici.

Fyzioterénink Bosu Praha Aeditus

Cvičení na Bosu® Balance Trainer

Cvičení se provádí v pomalém rytmu s důrazem na precizní provedení cviků s respektem k limitům vlastního těla. Zvědoměním si pozice těla v daném okamžiku, se aktivuje schopnost vnímat jednotlivé části symetrie těla, polohy kloubů, tzn. pohybového aparátu jako celku. Kombinace Bosu a dalších cvičebních pomůcek poskytuje využívat velkou zásobu cviků od začátečnické úrovně až po vrcholové sportovce.

TRX – Total-Body Resistance Exercises  (Cviky pro zatížení celého těla)

Jedná se o závěsný posilovací systém, vyvinutý americkým námořnictvem, využívající pouze hmotnost vlastního těla. Závěsná cvičení rozvíjí tělesnou sílu pomocí funkčních pohybů a dynamických poloh. TRX buduje svalovou sílu, rovnováhu, flexibilitu a aktivuje stabilizační systém těla. Umožňuje s jediným kusem „nářadí“ provést nekonečné množství cviků. Pro svoji kompaktnost umožňuje cvičit kdekoli. Doma i na cestách v hotelovém pokoji. TRX je efektivní a zábavné, vhodné pro začátečníky i pokročilé. posiluje svaly celého těla a pomáhá budovat kondici.

Fyzioterénink TRX Praha Aeditus

FLOWIN® Friction Training™

Flowin koncept vznikl ve Švédsku, v prostředí vrcholového desetiboje. Rychle se rozvinul a našel svoje nezastupitelné místo v oblasti rehabilitace, jako poúrazová pomůcka pro posilování hluboko uloženého svalstva využíváním odporu působeného tíhou vlastního těla. Pro rozvoj kondičních schopností a vyrovnání dysbalancí je v současnosti zařazován do dalších sportů.

Flowin, je tréninkový koncept a cvičební nástroj zároveň. Jeho základem je frikce neboli smykové tření. Skládá se z kluzné desky (tréninkové plochy) a sady malých podložek pro ruce, nohy, kolena a lokty. Podložky, jejich materiál se podobá filcu, poskytují styčnou plochu mezi deskou opěrnou plochou. Využívá se pouze hmotnost vlastního těla, působící jako přirozený odpor i zátěž zároveň, v závislosti na zvolené poloze a tlaku vynaloženého do podložky. Takto lze ovládat velikost tření a úroveň námahy.

Flowin fyziotrénink Praha Aeditus