Jagellonská 1,Praha - Vinohrady

Fyzioterapie ruky

Fyzioterapie ruky

Specializace na „terapii ruky“ (v zahraničí hand therapist) se u nás postupně rozvíjí.

Díky znalostem lze snadněji rozpoznat a léčit potíže spojené s přetížením a nesprávnou ergonomií (tendinitidy, tenisový a golfový loket, syndrom karpálního tunelu, lupavé prsty apod.), omezený rozsah pohybu kloubů (po úrazech a operacích, u artrózy apod.), stavy spojené s ochrnutím svalů (periferní a centrální parézy), instability kloubní a další obtíže. Zabývá se vyhledáváním a terapií poruch somatosenzirickych funkcí..
V terapii se využívá měkkých technik, mobilizací a práce s fasciální tkání. Analytická cvičení i techniky na neurofyziologickém podkladě a kineziotaping zvyšují kvalitu pohybu a pomáhají zajistit centrované postavení trupu i kloubů končetin. Prostřednictvím komunikace, reedukace a zpětné vazby se snažíme o zlepšení poruch taktilni senzitivity + edukace pacientů o vhodné ergonomii práce. 
Zabýváme se také terapeutickým dlahováním. Individuální dlahy mohou mít význam v prevenci vzniku kontraktur (u pacientů s periferními parézami), mohou chránit hojící se tkáně a umožnit časnou fyzioterapii (sutury šlach flexorů nebo extenzorů ruky) a také mohou pomoci u terapie ztuhlých kloubů.

Fyzioterapie ruky je cílená individuální terapie, využívaná při:

  • přetížení rukou (tendinitidy flexorových šlach), zánětlivých stavech, golfovém a tenisovém lokti (radiální a ulnární epikondylitidy)
  • syndromu karpálního tunelu
  • artróze palce a prstů
  • syndromu lupavého/skákavého prstu
  • Dupuytrenově kontraktuře (noční dlahování a pooperační péče)
  • poúrazových a pooperačních stave (zhmoždění prstů, natržení vazů)
  • revmatických onemocnění (dna, revmatoidní artritida, periferní Bechtěrevova nemoc)
  • poranění šlachových poutek prstu

Po operacích ruky, je velmi důležitá včasná fyzioterapeutická péče. Při terapii Vás seznámíme s režimem péče, aktivních rehabilitačních postupech a cvičení. Znalost, jak o ruku pečovat je nezbytná pro obnovení normální funkce ruky s cílem minimalizovat následky poškození. Urychluje návrat k běžným denním činnostem, zálibám a do práce. Po zhojení pokožky následuje v určitých případech fyzikální léčba, např. magnetoterapie, elektroterapie a laser.

Fyzioterapie ruky Praha Aeditus

Dlahování ve fyzioterapii ruky

Odborná fyzioterapeutická péče ruky zahrnuje i tzv. dlahování, které eliminuje nežádoucí komplikace po úrazech a operacích rukou, zlepšuje rozsah pohybu a snižuje ztuhlost kloubů. Zároveň je nepostradatelnou kompenzační a léčebnou pomůckou při potížích vyjmenovaných výše. Pro tyto účely Vám umíme nabídnout dlahy z termoplastického materiálu, které vyrábíme přímo na míru na počkání. Dlahování rozlišujeme funkční, statické, dynamické či ovlivňující rozsah pohybu.

Cílem dlahování je zlepšení funkce ruky, zklidnění zánětlivých procesů, imobilizace bolestivých kloubů, udržení správného postavení prstů, zvyšení rozsahu pohybu, eliminace dystrofických změn, snižení rizik vzniku adhezí (srůstů) a je aktivní podporou kloubního pohybu.

Nejdokonalejší nástroj nástrojů je lidská ruka

Kostru ruky tvoří pět kostí záprstních a čtrnáct článku prstů. Palec má články dva a ostatní prsty mají články tři. Aby nám tento úžasný “nástroj”sloužil jak potřebujeme, věnuje se mu samostatně odvětví fyzioterapie zaměřené na potíže a bolesti rukou.

Fyzioterapie ruky je specifické odvětví fyzioterapie. Jejím hlavním cílem je obnovení funkce ruky, udržení pohyblivosti kloubů. Fyzioterapie rukou by měla vést ke snížení bolesti a zmírnění otoků. Má pozitivní vliv na urychlení hojení tkání a návratu k běžným denním činnostem po úrazech a operacích.

Fyzioterapie ruky Praha Vinohrady Aeditus