Jagellonská 1,Praha - Vinohrady

Metoda Roswithy Brunkow

Metoda Roswithy Brunkow

Terapeutický koncept je založen na cílené aktivaci diagonálních svalových řetězců. Jedná se o vzpěrné cvičení, které zlepšuje funkce oslabených svalových skupin bez nežádoucího zatížení kloubů. 
Metoda vychází z vývojové kineziologie – využívá pozic jednotlivých stupňů motorického vývoje dítěte. Indikace - funkční poruchy pohybového aparátu, poúrazové a pooperační stavy, neurologická onemocnění.