Jagellonská 1,Praha - Vinohrady

Fasciální manipulace dle Stecca®

Fasciální manipulace dle Stecca

Fascial Manipulation® / Stecco® 

Jedná se o systém manuální terapie umožňující ovlivnění změn v měkkých tkáních, které se mimo jiné, již neřadí mezi změny funkční a lze tak efektivně ovlivnit i chronické stavy. Za zmínění stojí to, že celá metoda, či systém je opřen o silné vědecké zázemí, pro což svědčí velký počet publikací v řadě oborů od neurofyziologie, histologie po biomechaniku a další. V rámci jednotlivých úrovní vzdělávání se pracuje s myofasciálními sekvencemi a ošetřením fasciálních změn na hluboké epimyseální/aponeurotické fascii či retinakulech pro ovlivnění myoskeletáních dysfunkcí, či na superficiální fascii spolu s body na hluboké fascii s možností ovlivnění některých viscerálních dysfunkcí. Manuální techniky jsou založeny na ovlivnění fasciálních změn a liší se tedy dle typu tkáně a místa intervence.