Jagellonská 1,Praha - Vinohrady

Komplexní terapie pánevního dna

Komplexní terapie pánevního dna

Fyzioterapie pánevního dna se zabývá podpůrnou léčbou poruch svalového dna pánevního. Řeší obtíže spojené s poklesem pánevních orgánů, únikem moči, ale také menstruační bolesti či pánevní bolesti nejasného původu. Pomáhá upravit obtíže spojené u žen s obdobím klimakteria či u mužů s impotencí. Individuálně jsou naplánovány vhodné rehabilitační techniky, pomůcky k posílení pánevního dna a metody dle charakteru a intenzity potíží klienta. 

Pánevní dno fyzioterapie Praha Aeditus

V léčbě funkční ženské neplodnosti, bolestivé menstruace či bolestivého pohlavního styku je využívána metoda dle L. Mojžíšové. S terapii pánevního dna, při poporodní péči rovněž souvisí péče o jizvu a břišní diastázu.

Pánevní dno podpírá pánevní orgány, svým napětím ovlivňuje jejich postavení, potažmo funkci. Výrazně ovlivňuje dechový stereotyp. Je součástí hlubokého stabilizačního systému těla a jeho oslabení je spojené s poruchou nitrobřišní svalové aktivity, stability a rovnováhy těla.

Při oslabení a nesprávném funkčním zapojení svalů pánevního dna dochází k inkontinenci moči nebo stolice, sestupu nebo výhřezu pánevních orgánů či sexuálním dysfunkcím, problémům před i v těhotenství, při a po porodu, ale i bolestem páteře. V neposlední řadě dle východních nauk je oblastí první čakry spojené s nejrůznějšími emočními pochody, které mohou být vlivem změny v tělesné schránce narušeny.

Dysfunkce pánevního dna jsou velmi dobře řešitelná fyzioterapií, která dokáže velmi účinně předejít event. oddálit urogynekologickou operaci a udržet tak kvalitu života ženy po mnoho let. Jsme si vědomi citlivosti obtíží, a proto náš přístup je velmi individuální a diskrétní. Je pro nás důležité, abyste se cítily bezpečně a komfortně.

Dysfunkce pánevního dna:

  • Sestup nebo výhřez orgánů
  • Inkontinence moči, stolice (inkontinence po porodu, stresová inkontinence)
  • Obtíže spojené s obdobím klimakteria
  • Pooperační obtíže spojené s operací prostaty
  • Mužské impotence, sexuální dysfunkce

Jak fyzioterapie pánevního dna probíhá

  • Vyšetření, diagnostika, vyhodnocení funkcí svalů pánevního dna
  • Diagnostický ultrazvuk
  • Individuální léčebně-tréninkový plán

Na modelu pánevního dna Vám ukážeme jednotlivé vrstvy svalů a vysvětlíme jejich funkce. Vyšetříme Vás palpačně (per vaginam) i ultrazvukem. Na základě vyhodnocení funkce svalů a zhodnocením jeho síly Vám sestavíme individuální léčebně-tréninkový plán. Naučíme Vás, jak jednotlivé svaly posílit a doporučíme pomůcky, které Vám pomohou účinně aktivovat svaly pánevního dna. Díky ultrazvuku si uvědomíte, které svaly budete při cvičení zapojovat, což je velmi důležité pro úspěšnou a cílenou rehabilitaci.

Na základě vyšetření (per vaginam), vyhodnocení funkce svalů pánevního dna a zhodnocení jeho síly, Vám sestavíme individuální léčebně-tréninkový plán. Doporučíme cvičební pomůcky, která Vám pomohou účinně aktivovat svaly pánevního dna.

Při pravidelných kontrolách uvidíte zlepšení stavu, což bude pro Vaši vytrvalost v posilování svalů pánevního dna velkou motivací. Nebojte se a přijďte včas, nebudete v tom samy. Objednejte se a začněte s cílenou rehabilitací.

Inkontinence

Oslabené svaly pánevního dna a zvýšený nitrobřišní tlak je jednou z příčin úniku moči.

Stresová inkontinence: únik moči při kašli, kýchnutí, smíchu. Při sportu (skákání, běhání). Při zvedání těžších věcí. Mezi rizikové faktory stresové inkontinence patří obezita, kašel, pokročilý věk, stavy po gynekologických operacích u žen, klimakterium. Stavy po operacích prostaty u mužů a další.