Chronické obtíže

Chronické obtíže 

Chronické potíže většinu z nás provází v určité míře po celý život. Našim cílem je nacházet společně s Vámi a s odborníky z různých navzájem se doplňujících odvětví (medicínské obory, psychologie, fyzioterapie, výživy, osteopatie, Tradiční čínské medicíny, atd.) cestu k Vašemu wellbeingu/pocitu zdraví a společně dosáhnout toho, abyste získali kontrolu nad svými akutními či vleklými obtížemi.

Klademe důraz na vzájemnou motivaci, spolupráci a spoluúčast mezi námi terapeuty a Vámi klienty. Díky tomu, máme potenciál zmírnit symptomy širokého spektra Vašich obtíží, snížit medikaci, dochází ke zkvalitnění života. Náš cíl je minimalizovat počet návštěv, co nejrychlejší zlepšení Vašeho zdravotního stavu, návratu k Vašim zálibám a pracovního procesu.

Celostní přístup ve fyzioterapeutické praxi

Přemýšlíme o Vás komplexně, a proto propojujeme techniky a znalosti z oblasti fyzioterapie, medicínských oborů i podpůrných celostních přístupů. Pro podporu léčebných procesů využíváme také celostní přístupy, jako je viscerální manipulace, kraniosakrální terapie, Tradiční čínská medicína a další.

Osteopatické přístupy, mající široký záběr, ovlivňují orgány, pracují s jizvami, které i po mnoho let po operacích mohou způsobovat obtíže spolu zdánlivě nesouvisející, (např. při zažívacích obtížích vznikne v dutině břišní napětí, které se přenáší do okolních tkání a může způsobovat bolest na vzdáleném místě. Bolest žaludku se může promítat do oblasti mezi lopatkami nebo manifestovat jako bolest ramene). Tzn. vleklé obtíže v oblasti lopatek či ramene mohou mít původ např. v oblasti zažívání či plic.

Znalostní přesah našich fyzioterapeutů, kladoucí důraz na principy EBM (Evidence-based-medicine), snaha o vidění souvislostí, jim umožňuje ovlivnit široké spektrum chronických i akutních obtíží promítajících se do pohybového aparátu. Jedná se např. o dyskomfort v oblasti zažívání, dysbalance autonomní/vegetativní nervové soustavy, dysfunkce žláz s vnitřní sekrecí, dechové a oběhové obtíže, urogynekologické dysfunkce, nespecifické oblasti a jiné.

Chronické obtíže pohybového aparátu mohou souviset s obtížemi jiných soustav:

  • Gastrointestinální /zažívací/ trakt – vředy, žaludeční reflux, intolerance potravin, nespecifické střevní záněty, chronické průjmy a zácpy atd.
  • Respirační /plicní/ trakt – opakované bronchitidy a záněty plic, chronické restrikční, obstrukční poruchy plic, snížená dechová kapacita, astma, alergie, časté rýmy, záněty dutin na podkladu dysfunkcí imunitního systému
  • Lymfatická a kožní soustava – chronické obtíže na podkladu dysfunkce imunitního systému, otoky, lupénka, vředy, klinicky relevantní jizvy  (tzn. jizva, která ovlivňuje fungování myoskeletálního systému, či vnitřních orgánů) a jiné.
  • Urogenitální soustava – opakované záněty močového měchýře, gynekologické záněty, polycystická ovária, potíže s menstruačním cyklem, dysfunkce pánevního dna, inkontinenční poruchy
  • Oběhová, cévní soustava – křečové žíly, otoky končetin, úžinové syndromy projevující se např. parestéziemi (mravenčení), atypické bolesti svalů/křeče
  • Nervová soustava – tinitus, migrény, závratě, poruchy spánku, degenerativní onemocnění centrálního nervového systému, kořenový syndrom, akutní ústřel, výhřez meziobratlových plotének
  • Řetězení funčních/myoskeletálních poruch pohybové soustavy – např.: poúrazové stavy, degenerativní změny v oblasti pohybového aparátu (artrózy), výhřezy meziobratlových plotének, zamrzlé rameno, záněty šlach, kostrčový syndrom a jejich eventuální projevy v pohybovém aparátu.
  • Autoimunitní onemocnění – zmírnění symptomů při revmatoidních artritidách, nespecifických střevních zánětech, astmatu, systémových onemocnění jako je např. lupus, roztroušená skleróza atd.