Jagellonská 1,Praha - Vinohrady

Sportovní fyzioterapie

Sportovní fyzioterapie

Je určena všem nadšencům sportu, kteří sportují ve svém volném čase nebo se sportu věnují vrcholově.

Sportovní fyzioterapie pracuje s úrovní sportovce, s mírou jeho zátěže a jejím vyrovnáním. Prolíná se zde prevence v souvislosti s primárním cílem, tzn. aby aktivita probíhala co nejharmoničtěji a nejbezpečněji pro pohybový aparát a sportovec se stále zlepšoval.

Sportovní fyzioterapie je zaměřena na terapii funkčních poruch pohybového systému, na vyšetření svalových dysbalancí, přetížení a funkčního řetězení poruch vzniklých sportem nebo i v rámci běžného zatížení. Právě díky chybnému, opakujícímu se stereotypu pohybu dochází k bolestem páteře, kloubů apod.

Kladný vztah ke sportu, zkušenosti se sportovci a široké znalosti moderní fyzioterapie související se sportovní traumatologií, rehabilitací a manuální ortopedickou medicínou a aktivní spolupráce spolu s klienty jsou základem dobrého výsledku.

Cílem sportovní fyzioterapie je pomoci klientovi, sportovci, zlepšit výkon přes dávkování tréninkové zátěže, vytvořit vhodný kompenzační a regenerační program a předcházet zraněním. Pokud ke zranění dojde, zaměřujeme se na v terapii na co nejrychlejší návrat ke sportovní činnosti.

Cílem každého sportovce je rostoucí výkonnost .

Cílem sportovní fyzioterapie je sportovce na cestě za jeho cíli vést.