Jagellonská 1,Praha - Vinohrady

Segmentová reflexní masáž

Segmentová reflexní masáž 

Reflexní segmentová masáž: „Manuální léčebný zásah na povrchu těla aplikovaný v místech druhotných, onemocněním reflexně vyvolaných změn.“ Karel Žaloudek

Segmentová reflexní masáž spadá do skupiny léčebných masáží. Je prováděna bez použití masážních přípavků, tzv. „na sucho“. A je vnímána výrazně bolestivěji. I tato masáž vychází z masáže klasické, avšak používá odlišné hmaty. Tyto hmaty zasahují také do nejhlubších tkáňových vrstev, které jsou dosažitelné z povrchu těla. Reflexní masáží lze ovlivnit změny na kůži, podkoží, fasciích, svalech a také na periostu.

Pomocí této masáže reflexně ovlivňujeme na určitých segmentech i vzdálené orgány. Touto masáží lze ovlivnit vnitřní orgány (podráždění orgánů může vyvolat reflexní změnu na povrchu kůže) a naopak podrážděním pokožky, lze vyvolat reakci na vnitřních orgánech.

Tato masážní technika se využívá především u funkčních, degenerativních a chronických onemocněních páteře a kloubů, u poúrazových stavů, poruch prokrvení aj. 

Segmentovou techniku používáme rovněž na rychlé odstranění bolesti, a pro normalizaci stavu klienta při akutním vegetativním podráždění. 

Provádí se dle aktuální potřeby a její délka bývá zpravidla cca 30 minut.