Viscerální a neurální manipulace

Viscerální manipulace

Tato metoda byla založena J.P.Barralem ve Francii. Patří mezi osteopatické techniky. Upravuje zvýšené napětí v těle na úrovni vnitřních orgánů (viscera). Pomáhá zdravému orgánu správně plnit svou funkci tím, že při vzniklém omezení = restrikci, obnovuje přirozený pohyb orgánů mezi sebou např. při dýchání, při běžných denních aktivitách, při fyzickém zatížení…atd. Z pohledu Barrala je “chybějícím spojovacím článkem” mezi pohybovým a nervovým systémem organismu. Řídí se pravidlem “listen and follow”, tedy „poslouchej tělo a jeho tkáně a následuj jejich samohojivé procesy“. Hlavní indikace této metody jsou muskuloskeletální obtíže, obtíže neurologického charakteru, posttraumatické a pooperační stavy, jizvy, zažívací obtíže, chronické bolesti, některé gynekologické a urologické obtíže.

Viscerální manipulace

je jemná manuální terapie, která uvolňuje napětí v těle. Je založena na poznání, že pohyb je základní podmínkou života a jakékoliv jeho omezení ovlivňuje celkové zdraví. Tento princip je planý i pro vnitřní orgány, kdy je jejich pohyb umožněn díky serózním membránám, které obalují orgány, díky fasciím, vazům a ostatním tkáním, které tvoří spojky s dalšími částmi organismu.

Fyziologický pohyb má dvě komponenty. Mobilitu, která charakterizuje pohyb orgánu a okolních tkání vůči sobě navzájem a zároveň určuje schopnost adaptace orgánu na okolní tlakové síly. Druhým pohybem je motilita, což je vlastní pohyb orgánu, který je pravděpodobně podmíněn nitroděložním vývojem.

Omezení pohyblivosti jak samotného orgánu, tak i vzájemné pohyblivosti mezi orgány, může nastat traumatem, zánětem, vadným držením těla, opakovanými nevhodnými pohyby, chybnou životosprávou či emocionálním stresem.

Všechny tkáně se hojí jizvami, čímž se mění uspořádání fibrózních vláken, a tím je toto trauma uloženo v měkkých tkáních. Tímto způsobem může změněná oblast ovlivňovat tělesné funkce i mnoho let po prožitém traumatu, nebo může vyvolávat druhotné funkční změny na okolních, a skrze zřetězení, i na vzdálených místech těla. Zdravotní obtíže se nevyřeší, pokud není terapeuticky ošetřeno primární místo, ze kterého napětí vychází.

Průběh terapie - viscerální manipulace

Terapie se zaměřuje na odstranění primární příčiny obtíží, ne na samotnou léčbu symptomů, která by měla krátkodobý efekt. Terapeut během vyšetření tkání nachází oblast restrikcí, kde následně obnovuje normální napětí a pohyb orgánů, nervů, cév a tkání jež je obklopují. Provádí se jemným ztlačením, rozpohybováním a protahováním. Terapie je jemná, není bolestivá. Klient může pociťovat jemný tah a uvolňování

Indikace

 • chronické onemocnění – bolesti pohybového aparátu, hlavy, migrény, útlaky nervů, bolesti v pánevní oblasti, bolestivá menstruace atd.
 • degenerativní onemocnění pohybového aparátu
 • skolióza, vadné držení těla
 • úrazy
 • zažívací obtíže – nadýmání, zácpa, pálení žáhy, gastroezofageální reflex
 • pooperační jizvy a napětí v měkkých tkáních
 • psychosomatické obtíže

Kontraindikace

 • akutní zánětlivé procesy
 • abdominální aneurysma
 • krvácející vřed
 • trombóza
 • těhotenství