Jagellonská 1,Praha - Vinohrady

Dynamická neuromuskulární stabilizace (DNS)

DNS – Dynamická neuromuskulární stabilizace dle

Prof. Pavla Koláře

DNS je obecná fyzioterapeutická metoda, jedná se o diagnosticko-terapeutický koncept, zaměřující se svými technikami na ovlivnění funkce svalu v jeho posturálně-lokomoční funkci. V pojetí DNS je podkladem bolestivého stavu pohybového ústrojí posturální instabilita segmentů, která se v důsledku stereotypního opakování stává často etiopatogenetickým faktorem. Využívá obecných principů na podkladě programů dozrávajících během posturální ontogeneze, tzv. globální vzory a na základě diagnostiky a cíle se volí optimální kineziterapeutický program.