Fyzioterapie

Fyzioterapie

Fyzioterapie je část rehabilitace. Měla by být metodou první volby léčby pohybového aparátu a také první volbou léčby bolesti pohybového aparátu. Vychází z poznatků především medicínských oborů, a to neurofyziologie, biomechaniky, kineziologie, anatomie, interny, chirurgie, ortopedie atd.

K diagnostice, léčbě a prevenci pohybového aparátu používáme speciální metody a techniky manuálního charakteru, event. fyzikální léčbu. Na základě stanovení anamnézy se rozhodujeme, kterou z metod / technik aktuálně použijeme.  Přehled technik používaných na našem pracovišti naleznete zde.

Naše práce nás baví, proto přemýšlíme o Vás vždy komplexně a prahneme po zjištění primární příčiny obtíží. Našim cílem je Vaše zdraví a spokojenost. Snažíme se Vám „ušít“ terapii na míru a maximálně se Vám přizpůsobit. Avšak prevence a léčba pohybového aparátu vyžaduje vzájemnou motivaci, spolupráci a spoluúčast mezi námi terapeuty a Vámi klienty. Aktivita a spolupráce ze strany Vás klientů má přímy vliv na délku léčby, zmírnění bolesti, tzn. na kvalitu života. Naučíte se tak lépe vnímat signály vlastního těla, jeho potřeby a v konečném důsledku potížím předcházet.

Co lze fyzioterapií ovlivnit

  • Zmírňují, odstraňují akutní bolesti, otoky.
  • Normalizují zvýšené svalové napětí až křeče, snížené svalové napětí až oslabení či ochabnutí.
  • Upravují různé stupně pohybových dysbalancí, od ortopedických vad až po poúrazové stavy.
  • Stabilizují poruchy nervového, cévního i orgánového původu.
  • Reedukují vadné pohybové stereotypy, a to i sportovního charakteru.
  • Zmírňují či úplně odstraňují chronické bolesti (tzn. trvající déle jak 3 až 6 měsíců), bolesti stěhovavého charakteru (bolesti střídají různá místa po těle, zdánlivě bez příčiny a vzájemné souvislosti).
  • Napomáhají k dosažení psychické relaxace.
  • Energeticky stimulují a povzbuzují k opětovnému navrácení „chuti do života“.