Jagellonská 1,Praha - Vinohrady

Fyzioterapeuti

Fyzioterapeuti

Bc. Martina Vocílková, fyzioterapeutka

Pracuje s kojenci, dětmi i s dospělými. Při své práci se opírá o principy Funkční dynamické stabilizace, Vojtovu metoda atd. Na pacienta se snaží nahlížet z celostního přístupu a při své praxi využívá osteopatické přístupy - viscerální manipulaci, kraniosakrální terapii. Intenzivně se také věnuje Komplexní terapii pánevního dna. Dysfunkcí pánevního dna, inkontinenci, péči o nastávající matky a poporodní fyzioterapii, péči o diastázy a pracuje s jizvami.

Pro podporu léčebných procesů pohybového aparátu a zmírnění symptomů obtíží, využívá rovněž akupunktury a přístupů Tradiční čínské medicíny. Je rovněž lektorkou jógy. Vyučuje jógu budoucí cvičitele jógy a vede také individuální lekce v našem Centru Aeditus. 

Mgr. Petra Korábová, fyzioterapeutka

Téměř od počátku své fyzioterapeutické praxe se věnuje výhradně fyzioterapii ruky. Při své práci využívá měkkých technik, mobilizací a pracuje s fasciemi. Pomocí analytických cvičení i technik na neurofyziologickém podkladě a kineziotapingu se snaží zvýšit kvalitu pohybu a zajistit centrované postavení trupu i kloubů končetin. Prostřednictvím komunikace, reedukace a zpětné vazby se snaží o zlepšení poruch taktilní senzitivity. Edukuje pacienty o vhodné ergonomii práce. Zabývá se také terapeutickým dlahováním. Individuální dlahy mohou mít význam v prevenci vzniku kontraktur, chránit hojící se tkáně a umožnit časnou fyzioterapii, včetně pomoci u terapie ztuhlých kloubů.

Vzdělání: 

 • 2012 - 2015  Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta Navazující magisterský program, obor Fyzioterapie                      
 • 2008 – 2012  Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta, Bakalářský program, obor Fyzioterapie
 • 2020 Kurz palpační anatomie, Rehaeduca
 • 2019 XV. Kongres České společnosti chirurgie ruky a VI. Kongres České společnosti terapie ruky v Ústí nad Labem – aktivní účast
 • 2019 certifikovaný kurz MZ: Diagnostika a terapie funkčních poruch hybné soustavy – Bc. Vlasta Bezvodová
 • 6/2019 14 th IFSSH a 11th IFSHT Triennial Congress v Berlíně
 • 6/ 2019 Workshop Sharon Wheeler a Dr. Roberta Schleipa o práci s jizevnatou tkání – Integrating Scar Tissue into a Fascial Web
 • 4/2019 kurz Therapy of the Hand and Wrist, prof, Dominique Thomas
 • 2018 kurz Musculo – Skeletal Problems of the hand and the Wrist – Nicola Goldsmith, Sarah Mee – členky NES educational School, Anglie
 • 2018 stáž ve Philadelphia Hand to Shoulder Center, Philadelphia, USA
 • 10/2017 Terapeutické dlahování pro pokročilé - Mgr. M. Kukačková, Mgr. I. Krejčí
 • 11/2017 III. kongres České společnosti terapie ruky - Nové Město na Moravě - aktivní účast
 • 11/2017 workshopy Splinting, Electroactive exercises - prof. Dominique Thomas - III.kongres České společnosti terapie ruky  Nové Město na Moravě
 • 11/2017 odborná stáž na Handkirurgi klinik v Malmö - Birgitta Rosén, OT, PhD.
 • 9/2017 seminář Ergonomie práce, Centrum komplexní péče Dobřichovice, Mgr. Petr Šádek
 • 5/2017 kurz Dlahování ruky - pokračování kurz, Mgr. M. Kukačková
 • 2/2017 8. Klinicko-anatomické symposium, Anatomický ústav 1.LF UK v Praze, téma zápěstí
 • 11/2016 Konference Střešovický podzim VII., Neurorehabilitace poruch centrálního a periferního nervového systému, aktivní účast
 • 6/2016 kurz Dlahování ruky - teoretické základy, praktický workshop, Mgr. Milada Kukačková
 • 4/2016 Rehabilitace v dětské neurologii, prof. Yvona Šulcová
 • 2/2016  7. klinicko-anatomické symposium, Anatomický ústav 1.LF UK v Praze, téma loket
 • 12/2015 II. Kongres České společnosti terapie ruky v Harrachově
 • 11/2015 odborná stáž v Ústavu chirurgie ruky a plastické chirurgie ve Vysokém nad Jizerou
 • 2015 certifikovaný kurz Manuální lymfodrenáže s akreditací MZ ČR- Mgr. H. Toušková
 • 11/2014 Konference Střešovický podzim V.: Moderní trendy v léčbě a diagnostice bolestí páteře
 • 2014 Vojtova reflexní lokomoce – RL-Corpus s.r.o. - část A pro studenty
 • 7/2013 kurz Kineziotaping I.+II. - Bc. Kamil Štědrák
 • 2010 seminář Feldenkraisovy metody - MgA. Petra Oswaldová
 • 2009 kurs první pomoci v rámci studia na 3. lékařské fakultě UK

Mgr. Lukáš Marešovský, fyzioterapeut

Jeho hlavním zaměřením jsou poruchy pohybového aperátu a jejich ovlivnění pomocí technik manuální terapie, event. doplněné o kinezitera. Několik let zkušeností s vrcholovými sportovci.

 

Vzdělání: 

2013-14              Manuální lymfodrenáž; certifikovaný kurz, Mgr. Helena Toušková, NZZ Rehabilitační                     studio Praha

2014                   Metodika senzomotorické stimulace - senzomotorika, stabilizace, stabilita - PhDr.                       Alena Herbenová, 3.LF FNKV Praha

2014-16              McKenzie Mechanická Diagnostika a Terapie (část A,B,C,D) - Eva Nováková, ČZU                                     Praha-Suchdol

2016-17              Rehabilitační léčba některých druhů funkční ženské sterility metodou Ludmily                                       Mojžíšové pro fyzioterapeuty (A,B,C,D), certifikovaný kurz, Mgr. Jana Jedličková,                                      Rehamil Milovice

2017-18              DNS, certifikovaný kurz pro fyzioterapeuty (A,B,C,D), Praha

2017-20              Stecco - Fascial Manipulation, Level 1,2,3 + Masterclass 1-2, Praha, Velký Slavkov

2018 -                 Maitland Concept, 2021 absolvovaný level 2A zakončený úspěšným složením                                    zkoušky, Matthew Newton, Thomas Horre, Krakow, Gdaňsk

Plánované kurzy na rok 2021:

                            Dry Needling - diagnostika myofasciálních dysfunkcí a jejich terapie aplikací suché                  jehly, certifikovaný kurz MZ ČR, Mgr. Zdeněk Čech, Praha