Historie fyzioterapie

29.1.2022

Historie fyzioterapie

Jak fyzioterapie vznikla – historie fyzioterapie

Již před 2500 lety lze zaznamenat zmínky o skladbě a činnosti mozku, nervech a příznivém vlivu tělesných cvičeních na lidské tělo u Hippokrata, Platona či Aristotela. V období novověku bylo Mercurialis (1530-1606), benátským lékařem napsána kniha, která se podrobně zabývá tělesnými cvičeními, jako součástí medicíny.

 • Od dob René Descartesa až do 19. století si odborná veřejnost myslela, že reflexní reakce je ovládána duší. Až Gall rozpoznal, že šedá hmota mozková je složena z buněčných těl, zatímco bílá z nervových vláken.
 • P.H. Ling byl prvním, kdo pomáhal k harmonickému vývoji lidského těla pohybem, a to založením Královského centrálního institutu gymnastiky = základní stavební kámen k vzniku tzv. švedského systému fyzioterapie.
 • Během 19. a 20. století působilo v Evropě přes 20 průkopníků různých systémů tělesné výchovy.
 • V druhé polovině 19. století přibývaly hlavně poznatky o lokalizaci senzorických a motorických funkcí v mozku a rozvíjely se obory v souvislosti s neurovědami. Mezi nejvýznamnější neurology té doby patří Broca, Brodmann, Brown-Sequard, Duchenne, Huntington.
 • Koncem 19-tého století Muybridge a Marey uvedli do praxe fotografickou analýzu pohybu.
 • Anglický neurolog J.H. Jackson je pokládán za autora hierarchického principu řízení motoriky od nejnižších po nejvyšší, který patří spolu se Sherringtonovou reflexní teorií řízení motoriky k hlavním neurofyziologickým základům většiny fyzioterapeutických konceptů.
 • V roce 1965 Melzack a Wall publikovali Vrátkovou teorii bolesti.
 • V průběhu 70. letech se objevovalo stále více prací, které popisovaly, že živočichové dokáží provádět koordinované pohyby bez vyvolávajícího stimulu i bez účasti vyšších center.
 • Lékaři Forel a Brodal popsali zkušenosti s vlastní rehabilitací po cévní mozkové příhodě.
 • Až ve 20. století se objevuje pojem rehabilitace a fyzioterapie v dnešní podobě.
 • Mezi přední české průkopníky fyzioterapie patřili profesoři V. Vojta a K. Lewit, Janda, docent F. Véle, na jejichž práci navázal současný fyzioterapeut Prof. P. Kolář, Ph.D.