Fyzioterapie vs. léčebná rehabilitace

29.1.2022

Fyzioterapie vs. léčebná rehabilitace

Laická veřejnost vnímá obvykle význam slov fyzioterapie a rehabilitace shodně. Jaký je tedy rozdíl. 
Fyzioterapie, volně přeloženo z latiny, znamená léčba pohybem. Rehabilitace znovu uschopnění


Komprehensivní neboli ucelená rehabilitace, představuje široké spektrum lékařských i nelékařských oborů a skládá se z pěti složek: pracovní, sociální, technická, léčebná a pedagogická. Do složky léčebná rehabilitace zařazujeme právě fyzioterapii, dále pak ergoterapii, klinickou logopedii a psychologii.
Cílem léčebné rehabilitace je navrátit člověka, jehož zdraví bylo postiženo zpět do aktivního života. Ať se tak stalo z důvodu nemoci, úrazu či vrozeného postižení. Načež se podílí týmy odborníků - lékařů, terapeutů a dalších, využívající soubor léčebných diagnostických a terapeutických opatření s důrazem na prevenci.


Fyzioterapie je část rehabilitace, která se zabývá léčbou pohybového systému. K diagnostice, terapii a prevenci používají fyzioterapeuti speciální metody a techniky, většinou manuálního charakteru. 

Fyzioterapii provádí fyzioterapeut, který získal vzdělání dle schválených studijních programů MZČR. V dnešní době lze fyzioterapii studovat pouze na vysoké škole jako bakalářský a magisterský obor. Profese fyzioterapeuta vyžaduje neustálé nákladné celoživotní vzdělávání pomocí specializačních kurzů, protože jak fyzioterapie, tak lékařské  obory s ní související se nepřetržitě dynamicky vyvíjí.
Fyzioterapie vychází z poznatků mnoha především medicínských oborů, a to neurofyziologie, biomechaniky, kineziologie, anatomie, interny, chirurgie, ortopedie atd.